Spring naar de inhoud

Team

De samenstelling van het team:

Schoolleider: Martine Stulp
IB-er: Muriel Gras
Leerkrachten Bevers (Onderbouw) Brenda Wagenaar / Hetty Timmer
Leerkracht Vossen (middenbouw) Britt Kars
Leerkracht Wolven (bovenbouw) Janine van der Veen
Onderwijsassistent Daimy Steenstra
Combicoach Bewegingsonderwijs Stefan Kiestra

De schoolleider is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij is op deze dagen telefonisch bereikbaar en tevens via e-mail: obs-ekkelhof@opoborger-odoorn.nl.

De groepsleerkrachten hebben naast de lesgevende taken ook niet-lesgebonden taken. Dit kunnen organisatietaken zijn, maar ook inhoudelijk gerichte taken.

De IB-er is één dag per week op school. Zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de leerlingendossiers en ondersteunt de leerkrachten bij het opstellen van begeleidingsplannen.

De onderwijsassistent biedt kinderen in de klas extra oefening en ondersteuning.

De combicoach verzorgt op de maandag de gymlessen voor groep 3 t/m 8.

samen uniek