Spring naar de inhoud

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. De belangrijkste zaken uit deze nieuwe wet zijn:
Reguliere en speciale scholen werken samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen.

Elk schoolbestuur heeft zorgplicht. Dit betekent dat het schoolbestuur van de school waar het kind wordt aangemeld voor een passende plek voor het kind dient te zorgen als er sprake is van een zeer specifieke onderwijsbehoefte van het kind.

Scholen, gemeenten en jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg. Er kan meer in de eigen regio worden geregeld, omdat er minder regelgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs komt.

Zie voor meer algemene informatie: de algemene schoolgids van het OPO Borger-Odoorn.
Zie voor specifieke informatie: het schoolondersteuningssprofiel van de school (ter inzage in de school)

samen uniek