Spring naar de inhoud

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders.

Voor onze school zijn dat twee ouders en twee personeelsleden.

–              Anita (voorzitter)

–              Joyce (secretaris)

–              juf Britt (leerkracht)

–              juf Brenda (leerkracht)

De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

 

GMR

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn kent ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin worden zaken behandeld die betrekking hebben op alle openbare scholen van de gemeente Borger-Odoorn. Vanuit onze school heeft Gert Schoonbeek zitting in de GMR voor een periode van drie jaar.

samen uniek