Spring naar de inhoud

OR

De ouderraad (OR) organiseert allerlei activiteiten voor de leerlingen en meestal gebeurt dit in samenwerking met het team.  Een aantal van deze activiteiten voor leerlingen zijn:

Het begeleiden van de feestelijke ouderavond, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het houden van acties etc.  Ook doet de ouderraad haar best om ouders te stimuleren bij het ondersteunen van de schoolactiviteiten. In dit schooljaar heeft de ouderraad het ook vooral druk met de plannen voor een nieuw ‘groen’ schoolplein.

Om deze activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld op de jaarlijkse ouderavond.

De verdeling binnen de ouderraad ziet er als volgt uit:

Samantha voorzitter
Hanneke penningmeester
Myriam lid
Carla lid

Via or.ekkelhof.drouwen@gmail.com kunt u contact opnemen met de ouderraad.

samen uniek