Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Een koel drankje tijdens de sportdag, het schoolreisje, een ijsje tijdens het voetbaltoernooi, excursies,
toneelvoorstellingen, activiteiten zoals kerst, sinterklaas etc. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van onkosten waar de school jaarlijks mee te maken krijgt. Daarom vraagt de school ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage, om deze activiteiten te kunnen bekostigen.

De verantwoording over het gevoerde financiële beleid zal plaatsvinden op de algemene informatieavond. Voor alle duidelijkheid, de vrijwillige ouderbijdrage staat los van het geven van onderwijs aan uw kind(eren).

Het bedrag voor de schoolreisjes en de vrijwillige bijdrage wordt in twee keer geïncasseerd. Via de nieuwsbrief volgen de data over het innen van het geld.

Bedragen schooljaar 2022-2023
Groep 1, 2 Schoolreis € 20.00 Ouderbijdrage € 25.00
Groep 3, 4, 5 Schoolreis € 25.00 Ouderbijdrage € 25.00
Groep 6, 7, 8 Schoolreis € 75.00 Ouderbijdrage € 25.00

Bedragen schoolreizen schooljaar 2022-2023:

Deze moeten nog worden vastgesteld.

samen uniek