Spring naar de inhoud

SEO

Pedagogisch handelen t.b.v. welbevinden en optimaal leren

Alle groepen beginnen dagelijks in de kring, door de leerkrachten ‘pedagogisch blok’ genoemd. In deze kring is aandacht voor elkaar, en wordt met de kinderen gesproken over hoe zij zich voelen, over eventuele gebeurtenissen die eerst besproken moeten worden. Hierbij is aandacht voor het sociale aspect. De leerling voelt zich hierdoor gehoord, en de leerkracht weet wat het kind nodig heeft om tot leren te komen. Ook op twee andere momenten per dag gaan kinderen weer in de kring. Er wordt dan kort geëvalueerd hoe het werken gaat en hoe het met de samenwerking en de sfeer gaat. Met hulp, afspraken en ondersteuning kan het kind daarna weer beter verder met het leren.

We vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen als actieve en goede burgers en dat ze goed met anderen leren omgaan en goed kunnen samenwerken. We vinden Leefstijl de methode die ons hierbij helpt. Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken.

In de onderbouw neemt het sociale aspect van de opvoeding een zeer belangrijke plaats in. Er zijn veel ogenblikken waarop dingen samen gedaan kunnen worden. Samen leren spelen, zowel binnen als buiten. Samen werken met bepaalde materialen: met zijn tweeën, drieën of vieren een opdracht uitvoeren. Het naar elkaar leren luisteren krijgt ruime aandacht onder andere in de kringgesprekken.
In de hogere groepen wordt hier nog steeds aandacht aan besteed. Daar worden bijvoorbeeld ook lessen met elkaar besproken waarna de leerlingen in groepjes de opdracht mogen uitwerken. Dit gebeurt zowel bij wereldoriëntatie als bij rekenen en taal.

samen uniek